گلپایگان زیبا در قاب تصویر و نگاره

این درگاه (فتوبلاگ) قصد دارد میراث فرهنگی ، صنایع دستی ،گردشگری و تمامی زیبایی های گلپایگان را درقالب عکس و نگاره به تصویر بکشاند.

گلپایگان در اینستاگرام (بخش نخست)گلپایگان در اینستاگرام (بخش دوم)


مشاهده نگاره ها به صورت آنلاین